میراث ایران

تصویر -

طراحی رسپانسیو، سرعت بالا در بارگذاری سایت و طراحی تخصصی قسمت های مختلف، از جمله ویژگی هایی است که برای میراث ایران در نظر گرفته شده است. خدمات میراث ایران شامل فروش انواع صنایع دستی می باشد.

میراث ایران سایتی بسیار گسترده و کامل در مورد صادرات کالای با کیفیت ایرانی به تمامی نقاط جهان می باشد. این سایت ثمره 4 ماه تلاش شبانه روزی و مداوم می باشد و یک سایت فروشگاهی بسیار کامل می باشد.

ویژگی های اصلی
سرعت بالا
میراث ایران سایتی بسیار جامع و کامل است. با این شرایط اما از سرعت بالا و عالی ای برخوردار است.
فروشگاه
پویایی این سایت باعث شده است که یک بخش فروشگاه مجزا نیز، برای آن در نظر گرفته شود.
سادگی و روان بودن
سادگی از مهمترین فاکتورهایی است که در میراث ایران رعایت شده تا در عین حالی که به همه امکانات دسترسی داشته باشیم، مشکلی نیز برای کار با آن نداشته باشیم.
تصویر -
تصویر -
تصویر -
تصویر -